Bioresonans

Bioresonansterapi


Bicom är världsledande inom bioresonansterapi. Utrustningen tillverkas av företaget Regumed GmbH i Tyskland. Det är en tekniskt avancerad diagnos- och behandlingsmetod för både människor och djur.  Metoden är väl beprövad och har använts med framgång i mer än 35 år på kliniker och sjukhus i över 80 länder.


Bicom utvecklas kontinuerligt av Regumed i samarbete med en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer. Elektromagnetiska vågor har länge utnyttjats inom sjukvård och vetenskap, bl.a för att avläsa EEG (hjärnaktivitet) och EKG (hjärtaktivitet). Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland, men tekniken att behandla med frekvenser började man använda redan på 1930-talet i USA.Bicom bioresonansterapi är inte samma sak som frekvensterapi.

Vad är skillnaden? Jo, kortfattat kan man säga att vid frekvensterapi brukar man först göra en scanning för att hitta problem (brister, bakterier, sjukdomar). Sedan ställer man in de frekvenser man anser behövs och låter apparaten sända dem till patienten.


Vid Bicom bioresonansterapi läser man in frekvensmönster från ämnen och från patienten (t.ex saliv). Dessa frekvensmönster filtreras, inverteras, förstärks eller försvagas och exponeras till patienten. Det är aldrig så att man ställer in en viss frekvens och utsätter patienten för den. Behandlingen är helt smärtfri och utan obehag.Hur kan man som patient skilja på dem?

Ett sätt kan vara att helt enkelt fråga terapeuten om hen använder ampuller med ämnen (livsmedel, pollen, bakterier etc). Finns det inga ampuller kan utrustningen alltså inte läsa in någon frekvensinformation, utan frekvenserna måste vara lagrade i apparaten. Då är det sannolikt frekvensterapi och inte bioresonansterapi, typ Bicom.

Exempel på avläsningsförfarande:

Bicom bioresonansterapi arbetar i det bioelektriska fältet. Det används både för människor och för djur. Här kan du läsa om hur det går till att läsa av. Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta oss.


1. Undersökning

Vid första undersökningen fastställs patientens referensvärde. Därefter exponeras patienten för ett ämnes frekvensmönster (ex. pollen, mjölk, vete). Ämnet, som finns i ett slutet provrör, placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Om värdet är samma som referensvärdet, betyder det att patienten inte har någon reaktion mot ämnet. Men om värdet däremot är annorlunda än referensvärdet, finns det en överkänslighet.


2. Vad händer?

Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster som kommer från ämnet som testas eller från patienten. Bicom producerar inga egna frekvenser. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner.


3. Hur lång tid tar det?

Vid första besöket avsättes en och en halv timmas tid. Då finns tid för samtal, avläsning och avstämning av ev. fortsatt terapi.

Själva behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt cirka 40 minuter.

Bicom bioresonans är liksom Homeopati, akupunktur och andra behandlingsmetoder inom komplementär medicin en balanserande behandlingsmetod. Bicom bioresonans är en behandlingsmetod som är baserad på erfarenhet men vetenskapliga studier enligt svensk sjukvårdsstandard har inte gjorts och är därför inte erkänd av svensk sjukvård.

KONTAKTA OSS

    Tunbytorpsgatan 7

    Västerås

   Tel: 072-911 13 91

FÖLJ OSS

All Rights Reserved © 2017